Contact:

Basisschool Axi-Joma

St. Fredegandusstraat 32

2100 Deurne

Tel: 03/324.79.92

secretariaat.axijoma@sgkod.be

directie.axijoma@sgkod.be


Onderwijs van nu is veel meer dan leerstof. Ook sociale en relationele vaardigheden worden aangeleerd. Op een vlotte en correcte manier met elkaar omgaan is heel belangrijk. Op een speelse manier communiceren, zijn mannetje leren staan zonder anderen te kwetsen, … Dat zijn allemaal vaardigheden die we kinderen moeten aanbieden. Dit aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen 'vak' op zich.


Om deze sociale vaardigheden onder de knie te krijgen is “de Axenroos” een erg zinvol instrument. Het geeft een eenvoudige en toch volledige kijk op hoe mensen zich ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Op een speelse manier leren kinderen mogelijke gedragsvormen verkennen, beleven en bijsturen.


Iedereen is verschillend, elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen, op andere kinderen en volwassenen. De dieren van de axenroos hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes.


Met het voorbeeld van deze dieren krijgen de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken.

Druk op een dier om zijn eigenschappen beter te leren kennen.