Contact:

Basisschool Axi-Joma

St. Fredegandusstraat 32

2100 Deurne

Tel: 03/324.79.92

secretariaat.axijoma@sgkod.be

directie.axijoma@sgkod.be

AFWEZIGHEDEN

Om spijbelen tegen te gaan heeft de minister van Onderwijs een aantal regels

ingesteld die ook voor ouders gevolgen hebben. We zetten de meest

voorkomende even op een rijtje.


KLEUTERSCHOOL


Kinderen jonger dan 5 jaar zijn niet leerplichtig. Toch wensen we dat ouders telefonisch verwittigen wanneer hun kleuter niet naar school komt.

Als de kleuter naar school komt, rekenen we er op dat hij op tijd komt.

Dus om 8u30. Het is voor leerkrachten (en ook voor het kind) niet fijn als hij het begin van de lessen mist.


LAGERE SCHOOL


Vanaf het schooljaar dat het kind 6 jaar wordt (dit kan ook nog in de kleuterschool), is het verplicht aanwezig op alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni. Vanaf dan moet er voor iedere afwezigheid een briefje afgegeven worden aan de leerkracht.


-    Wanneer je kind 1, 2 of 3 dagen afwezig is, mag u als ouder een briefje schrijven.          

     Dat kan 4 keer per schooljaar.

-    Is uw kind langer ziek dan 3 dagen of zijn die 4 beurten opgebruikt, dan is een

     briefje van de dokter verplicht. Bent u hiermee niet in orde, dan moeten we CLB

     begeleiding inschakelen.

-    Voor andere aangelegenheden, zoals sterfgevallen, rouwperiode, onderzoeken,

     wendt u zich tot de directie.

-    Voor het Suikerfeest en Offerfeest mogen de leerlingen 1 dag afwezig zijn.

     Uw kind geeft dan ook een briefje af.

-    We vragen u om afwezigheden te melden voor 9 uur.

     Telefoonnummer: 03/324.79.92


Zieke kinderen worden in het belang van de kinderen zelf en de klasgenootjes thuisgehouden.