Contact:

Basisschool Axi-Joma

St. Fredegandusstraat 32

2100 Deurne

Tel: 03/324.79.92

secretariaat.axijoma@sgkod.be

directie.axijoma@sgkod.be

INSCHRIJVINGSBELEID

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.


Een kind kan aanvangen in het kleuteronderwijs bij de eerste instapdag nadat het de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden heeft bereikt.

Deze instapdagen zijn: de eerste dag na elke schoolvakantie, op 1 februari en de maandag na O.H. Hemelvaart.


Vanaf 1 september 2010 geldt dat ouders die hun zesjarig kind in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige school willen inschrijven, hun kind voordien al een jaartje Nederlandstalig kleuteronderwijs moeten laten volgen. Dit betekent dat hun kind de derde kleuterklas in een Nederlandstalige kleuterschool/basisschool moet volgen en daar minstens 220 halve dagen aanwezig moet zijn.


Inschrijvingsperiode en - procedure

In de stad Antwerpen wordt gewerkt met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR).

Je moet als ouder je kind eerst aanmelden via www.meldjeaan.be.


Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...)

Inschrijvingen gebeuren steeds door de wettelijke vertegenwoordigers van het kind.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.


Weigeren

Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren. Omwille van materiƫle omstandigheden