Contact:

Basisschool Axi-Joma

St. Fredegandusstraat 32

2100 Deurne

Tel: 03/324.79.92

secretariaat.axijoma@sgkod.be

directie.axijoma@sgkod.be

SCHOLENGEMEENSCHAP

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisatie van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

9 scholen, 4000 kinderen en 300 beroepskrachten zoals directie, leerkracht, administratief- en onderhoudspersoneel maken er deel van uit.


Het dagelijks beheer gebeurt door de plaatselijke directies en de afgevaardigde beheerder. De raad van bestuur komt ongeveer tienmaal per jaar samen en neemt de beslissingen voor het bestuur.


Onze school behoort samen met alle katholieke scholen van Deurne tot dezelfde scholengemeenschap.


V.Z.W. Katholiek Onderwijs Deurne

Herentalsebaan 480 - 2100 Deurne


Coördinerend directeur: Bernaerts Kris

Voorzitter: Wouters Jaak

Gedelegeerd bestuurder: Peeters Julien


Meer info vind je op www.sgkod.be